A b game ukasz Gobiowski: Ruszyy beta-testy StarCraft II: Legacy of the Void (pol.).
StarCraft 2: Legacy of the Void PC (niem.).
Tobias Ritter: Starcraft 2: Legacy of the Void - Gratis-Update bringt neuen Koop-Commander (niem.).Beta bya dostpna we wszystkich regionach wiata poza Chinami 35 210.Sam Loveridge: Golden Joystick Awards 2016 voting now open to the public (ang.).Blizzard chcia równie osign wiksz rónorodno map w porównaniu do poprzednich czci, zwaszcza w zakresie tych nastawionych na szybki szturm w stosunku do map stworzonych full z naciskiem na makrozarzdzanie 117.Przykadowo w drugim epizodzie "moc Kerrigan bya na tyle potna, e moga stanowi wicej ni poow siy swojej armii i mona byo tylko ni przej niektóre misje".Gunnar starcraft Petzall: StarCraft 2 page 2 (ang.).Rozwój i wsparcie dla gry po starcraft premierze edytuj full edytuj kod Osobny artyku: StarCraft II: Wings of Liberty#Aktualizacje Na BlizzCon 2015 podczas panelu "Przyszo StarCrafta " nakrelono przyszo trylogii po wydaniu Legacy of the Void.Wiele lat temu podczas pierwszej wielkiej wojny ojczysta planeta protosów Aiur zostaa opanowana przez krwioerczy rój zergów i pozostawaa pod jego kontrol do chwili obecnej.Ujawni równie, e wówczas game nad dodatkiem pracowao 80 pracowników Blizzarda, odpowiedzialnych za tworzenie gry oraz setki testerów i osób od przerywników filmowych i innych elementów produkcji 149.Udzia w niej wzio 26 graczy, w tym piciu zaproszonych i maksymalnie full czterech graczy koreaskich. Brad Shoemaker: Q A: The Starcraft II Brain Trust (ang.).
A b Szczegóowe omówienie misji w trybie wspópracy (pol.).
Last Stand game 2:54.
Blizzard zastrzeg jednak, e wszystkie nowe jednostki i zdolnoci nie s ostateczne i mog by w kadym momencie usunite przed lub w trakcie beta testów gry 116.Patryk Purczyski: StarCraft II: Legacy of the Void "satysfakcjonujcym reference finaem" (pol.).W pierwszej fazie testów zaproszenia otrzymay tylko wybrane konta na t, natomiast w kolejnym etapie bety klucze byy rozsyane partiami oraz bya moliwo zdobycia ich poprzez akcje promocyjne Blizzarda, a take za porednictwem stron fanowskich.Maurice Weber: Die besten Strategiespiele 2015/2016 - Das sind die Top 20 mit der time höchsten GameStar-Wertung (niem.).Misje bd wybierane losowo podczas crack kadej rozgrywki, a sztuczna inteligencja nude dostosuje strategi i wykorzysta inn taktyk ezvid nawet po ukoczeniu danej misji.Podczas, blizzCon 2017 ogoszono, e, starCraft II czciowo bdzie dostpny w modelu bezpatnego dostpu, command czyli Free-to-play.StarCraft II: Legacy of the Void - aktualizacja.8.0 (pol.).Obsada edytuj edytuj kod Gra jednoosobowa edytuj edytuj kod Legacy of the Void zawiera kampani jednoosobow 89, skadajc si z 22 misji, z czego 19 skupia si na historii protossów, a trzy na wszystkich rasach w ramach epilogu.W grze pojawia si równie funkcja wyboru ulepsze dla jednostek dokonywana w radzie wojennej, znajdujcej si na pokadzie Wóczni Aduna 47 48 i penicej podobn rol co zbrojownia u terran para czy komora ewolucyjna u zergów w poprzednich epizodach 104.A b Julian Aidan: Legacy of the Void Brings High-Octane Multiplayer To Starcraft II (ang.).Eddie Makuch: StarCraft 2: Legacy of the Void Sells 1 Million in 24 Hours (ang.). Natomiast prace nad dodatkiem gunz prowadzia mniejsza grupa twórców 157.
A b c Tommy: BlizzCon 2015: Przyszo StarCraft 2 (pol.).
Wersje gry edytuj edytuj kod W dniu roku rozpoczto przedsprzeda Legacy of the Void i ogoszono, e gra bdzie dostpna w trzech wersjach standardowej (pudekowej i cyfrowej edycji cyfrowej deluxe i edycji kolekcjonerskiej 73 273.

Wraz z aktualizacj.16.0 do gry zostao wprowadzone po raz starcraft 2 dvd full game mac pierwszy wydarzenie sezonowe o nazwie up Wojenny, pozwalajce zdoby nagrody poprzez zbieranie punktów dowiadczenia podczas gry.
Raynor, Kerrigan czy Artanis, którzy bd dysponowa moliwoci przyzywania jednostek lub bd walczy na wasn rk dziki potnym umiejtnociom 120 121.